خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

سوالات متداول نرم افزار حسابداری سندین

سوالات متداول نرم افزار

چگونه چکهای اول دوره را ثبت کنم؟

برای ثبت چکهای دریافتی اول دوره برگ دریافت را باز کنید. از لیست مربوط به نوع دریافت، آیتم <دریافت اول دوره> را انتخاب کنید. کلید درج را بزنید و نوع آیتم را <دریافت چک اشخاص> انتخاب کنید. اطلاعات چک را وارد کنید. کلید <قبول> را بزنید. در نهایت برگه را توسط کلید F2 ذخیره کنید. برای ثبت چک صادره اول دوره برگ پرداخت را باز کنید. از لیست مروط به نوع پرداخت، آیتم <پرداخت اول دوره> را انتخاب کنید. کلید درج را بزنید و نوع آیتم را <صدور چک از حساب جاری> انتخاب کنید. اطلاعات چک را وارد کرده و کلید <قبول> را بزنید. درنهایت برگه را با F2 ذخیره کنید.

چگونه یک چک را اعلام وصول یا برگشت کنم؟

برای اعلام وصول یا برگشت چک دریافتی فرم تغییر وضعیت چک دریافتی را باز کنید. کلید F2 را بزنید (برای محدود کردن لیست چکها قبل از زذن F2 فیلترهای مربوطه را اعمال کنید). سطر مربوط به چک را انتخاب کنید کلید وصول یا برگشت را بزنید. در صورت نیاز قسمت شرح را پر کنید و کلید ثبت را بزنید. برای چکهای صادره نیز از فرم تغییر اطلاعات چکهای پرداختی اقدام کنید.

سیستم ثبت اسناد انبار دائمی است یا ادواری؟

در روش ثبت ادواری حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی، تا قبل از اصلاحات، بدون تغییر باقی می ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول دوره از این حساب حذف، سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

در روش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالا از حساب موجودی کالا استفاده می شود که با افزایش موجودی کالا (ناشی از خرید کالا و برگشت از فروش) و کاهش موجودی کالا (فروش و برگشت از خرید) بنابه مورد موجودی کالا و بهای تمام شده بدهکار و بستانکار می شوند. بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر و دائمی گردش دارد و در هر زمان مانده موجودی کالای واحد تجاری را نشان می دهد. (برگرفته از سایت تخصصی حسابداری ایران)

در برنامه سندین روش ثبت سند بصورت دائمی می باشد.

سند اتوماتیک و دستی چه فرقی باهم دارند؟

وقتی شما با برگه های خدمات، خزانه داری (دریافت و پرداخت) و یا معاملاتی (خرید و فروش) کار می کنید. با هر بار ثبت برگه جدید یک سند حسابداری نیز بطور خودکار برای آن برگه تولید می شود. این اسناد حسابداری را اتوماتیک می گوئیم که اینگونه اسناد فقط خواندنی بوده و قابل تغییر نیستند مگر آنکه خود برگه را تغییر دهید. با تغییر مبلغ برگه سند حسابداری آن نیز اصلاح می شود و با حذف برگه سند حسابداری آن نیز حذف خواهد شد.

شما همچنین می توانید سند حسابداری را بصورت دستی نیز ایجاد کنید برای این کار از منوی ثبت سند حسابداری اقدام کنید. این اسناد قابل ویرایش هستند. برای ثبت سند حسابداری بصورت دستی داشتن اطلاعات عمومی در مورد حسابداری الزامیست.

بهای تمام شده چیست و به چه روشی محاسبه می شود؟

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداختهای اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزو بهای تمام شده دارایی محسوب نمی گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می باشد. (بر گرفته از دانشنامه WikiPedia)


ارسال نظر