خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

لیست قیمت محصولات نرم افزاری سندین

لیست قیمت

نرم افزار حسابداری سندین در چهار بسته فروشگاهی، کارگاهی (تولیدی)، خدماتی و جامع ارائه شده است. هر بسته بنوبه خود در سه ویرایش تک ستاره، دوستاره و سه ستاره موجود است. ستاره بیشتر به معنی امکانات بیشتر می باشد. شما می توانید امکانات هرکدام از ویرایشها و بسته ها را در فایل اکسل که به همین منظور تهیه شده مقایسه نمائید.

کد محصول عنوان محصول نسخه قیمت تک دستگاه (ریال) قیمت تحت شبکه (ریال)
نرم افزار خدماتی سندین  
[S-1] سندین خدماتی - تک ستاره 1.2 - -
[S-2] سندین خدماتی - دو ستاره 1.2 3,600,000 7,200,000
[S-3] سندین خدماتی - سه ستاره 1.2 5,400,000 10,800,000
نرم افزار فروشگاهی سندین  
[B-1] سندین فروشگاهی (خرید و فروش و خدمات) - تک ستاره 1.2 - -
[B-2] سندین فروشگاهی (خرید و فروش و خدمات) - دو ستاره 1.2 5,400,000 10,800,000
[B-3] سندین فروشگاهی (خرید و فروش و خدمات) - سه ستاره 1.2 9,000,000 18,000,000
نرم افزار تولیدی سندین  
[P-1] سندین تولیدی (خرید و فروش و تولید) - تک ستاره 1.2 - -
[P-2] سندین تولیدی (خرید و فروش و تولید) - دو ستاره 1.2 5,400,000 10,800,000
[P-3] سندین تولیدی (خرید و فروش و تولید) - سه ستاره 1.2 9,000,000 18,000,000
نرم افزار حسابداری سندین نسخه کامل  
[F-1] سندین کامل - تک ستاره 1.2 - -
[F-2] سندین کامل - دو ستاره 1.2 6,750,000 13,000,000
[F-3] سندین کامل - سه ستاره 1.2 10,800,000 21,600,000

برای دریافت لیست قیمت و امکانات تمامی نسخه ها بصورت یک فایل اکسل اینجا کلیک کنید.