خانه   |   درباره ما   |   تماس با ما

طراحی فرآیندهای سازمانی و ارائه راهکار و نرم افزار


در دنیای امروز بسیاری از سازمان های کوچک و بزرگ برای مکانیزه کردن، نظارت و نظم بخشی به فرایندهای درون سازمانی دست به پیاده سازی سامانه های نرم افزاری BPMS  و BPMN زده اند. شناخت چرخه فعالیت سازمان و بهره گیری از نرم افزار های چرخه کار (workflow) با ایجاد فرمهای الکترونیکی، گردش کار و سیستم کارتابل برای انجام وظایف، بالاترین کارایی را برای سازمان به همراه دارد. می توان فرایندها را ضمن مطالعه و قبل از ایجاد چرخه الکترونیکی بهبود داد تا کل سیستم با راندمان بالا تری ادامه پیدا نماید.


ارسال نظر